Coroczny konkurs wyłonił 12 najlepszych sołtysów w Polsce. Przy przyznawaniu wyróżnień brano pod uwagę ich pomysłowość, aktywność i dotychczasowy dorobek dla społeczności lokalnej. Wśród laureatów znalazła się najmłodsza w tym gronie Pani Sołtys. Wyróżniono ją za wyjątkową aktywność społeczną.

Honorata Kalicińska sołtys Żabieńca w woj. mazowieckim: - Organizuję świetlicę środowiskową dla dzieci, tam będą komputery, pracownia komputerowa, zajęcia plastyczne, muzyczne. Ostatnio udało mi się wygrać grant na naukę języka angielskiego z Fundacji Rozwoju Wsi im. Macieja Rataja i już 40 uczniów rozpoczyna naukę.

Każdy z laureatów otrzymał puchar i statuetkę. Najbardziej praktycznym okazał się jednak rower. Najpopularniejszy środek transportu na tym stanowisku.

Źródło: Agrobiznes