Główny Urząd Statystyczny przedstawił w piątek wstępne wyniki spisu rolnego, przeprowadzonego na jesieni 2010 r., według stanu na 30 czerwca 2010 r. Z zebranych danych wynika, że w Polsce jest 1 mln 583 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. Oznacza to, że w porównaniu z poprzednim spisem rolnym z 2002 r. liczba gospodarstw zmniejszyła się o 373 tys., czyli o 19,1 proc.

Średnia wielkość gospodarstwa wzrosła w stosunku do poprzedniego spisu o 13,1 proc., z 8,44 ha.

Od 2002 roku liczba gospodarstw małych, o powierzchni 1-5 ha, zmniejszyła się o 22,7 proc. Jednocześnie o 28,8 proc. wzrosła liczba gospodarstw największych, przekraczających 50 ha, a o 11 proc. - zajmujących od 30 do 50 hektarów.

Jak podał GUS, poprawiła się struktura gospodarstw; udział małych spadł z 58,6 proc. do 56 proc., a największych (powyżej 50 ha) wzrósł z 1 proc. do 1,6 proc.

W 2010 roku użytki rolne zajmowały 15 mln 5 tys. hektarów wobec 16 mln 503 tys. ha w 2002 r. Powierzchnia zasiewów na koniec czerwca ub.r. wynosiła 10,2 mln ha i była o 0,5 mln ha mniejsza niż w 2002 r.; na ok. 7 mln ha w ub.r. posiane były zboża (68,4 proc.). Wstępne wyniki wskazują jednak na istotne zmiany w strukturze zasiewów - rolnicy rzadziej sieją zboża i buraki cukrowe, sadzą mniej ziemniaków. Więcej jest natomiast upraw rzepaku.

W 2010 roku bydła było więcej o 4,1 proc. (5 mln 699 tys. sztuk), o 22,5 proc. mniej trzody chlewnej (14 mln 295 tys. sztuk); pogłowie owiec spadło zaś o prawie 30 proc. do 254 tys. sztuk.