Według danych tego resortu, w ciągu tygodnia przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się o 0,5 proc. i w dniach 14-20 kwietnia ukształtowała się na poziomie 946 zł/t. Była to cena o 1,5 proc. wyższa niż przed miesiącem i o prawie 49 proc. wyższa niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu cena skupu żyta konsumpcyjnego również uległa obniżeniu (o 0,7 proc.) i za 1 tonę tego ziarna dostawcy otrzymywali średnio 752ázł. W odniesieniu do porównywalnego okresu marca br. cena obniżyła się o blisko 2 proc., ale była o prawie 30 proc. wyższa niż przed rokiem.

Jęczmień paszowy w ciągu tygodnia podrożał o 3,8 proc. i w dniach 14-20 kwietnia płacono za niego przeciętnie 856ázł/t. Cena ta była 1,5 proc. wyższa niż przed miesiącem i o ponad 53 proc. wyższa niż przed rokiem.

"Od połowy kwietnia br. znacząco zmniejszyły się zakupy zbóż na krajowych giełdach towarowych. Większość przetwórców wykorzystuje posiadane zapasy ziarna do bieżącej produkcji, oczekując spadku cen. Ceny zbóż krajowych są wyższe niż w krajach ościennych, co przy umacniającym się złotym powoduje wzrost ich importu" - napisali eksperci w analizie.

Po wcześniejszym wzroście, w trzecim tygodniu kwietnia br. odnotowano nieznaczny spadek (o 0,3 proc.) cen skupu trzody chlewnej. Według danych w dniach 14-20 za żywiec wieprzowy średnio płacono 3,68 zł/kg, tj. o blisko 2 proc. więcej niż przed miesiącem i o ponad 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

W tym czasie średnia cena żywca wołowego utrzymała się na poziomie z poprzedniego tygodnia - 4,21 zł/kg. Było to o 1 proc. więcej niż przed miesiącem i nieznacznie mniej (o 0,2 proc.) niż rok wcześniej.

Kurczęta typu brojler skupowano po 3,15 zł/kg, tj. po cenie oá1,3 proc. niższej niż w poprzednim tygodniu. Drób ten był również o prawie 3 proc. tańszy niż przed miesiącem, jednak o ponad 5 proc. droższy niż rok wcześniej.

Za indyki przeciętnie płacono 4,29 zł/kg, tj. o 0,5 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o prawie 1 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o ok. 7 proc. mniej niż rok wcześniej.

Po wzroście w poprzednim tygodniu, ponownie obniżyły się ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku. Według MRiRW dniach 14-20 za produkt ten średnio w kraju płacono 7,77 zł/kg (bez VAT), tj. o 1,3 proc. mniej niż przed tygodniem. Jednak w odniesieniu do cen notowanych przed miesiącem i przed rokiem OMP było tańsze odpowiednio o ponad 4 proc. i prawie 18 proc.

Źródło: PAP