Według danych resortu rolnictwa, w dniach 24-30.11 średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 479 zł/t, tj. o 1,5 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było o niecałe 2 proc. tańsze niż przed miesiącem i o blisko 39 proc. tańsze niż w porównywalnym okresie ub.r.

W analizowanym tygodniu podmioty rynkowe podwyższyły o 5,3 proc. ceny skupu żyta konsumpcyjnego. Za 1átonę tego ziarna przeciętnie w kraju płacono 376ázł. Była to cena o prawie 2 proc. niższa niż miesiąc wcześniej i o ok. 46 proc. niższa niż przed rokiem.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia cena jęczmienia paszowego obniżyła się o 3 proc., ale była ponad 2 proc. wyższa niż przed miesiącem. W dniach 24-30.11.ábr. za ziarno to płacono 395 zł/t, tj. o blisko 46 proc. mniej niż przed rokiem.

Rozpoczynający się okres przygotowań do przedświątecznego zaopatrzenia handlu skutkuje wzrostem cen w skupie żywca wieprzowego iáwołowego oraz w zbycie mięsa czerwonego. Ograniczony jest natomiast popyt na drób, co przy dużej jego podaży powoduje obniżkę jego cen.

Według danych, w dniach 24-30.11.br. za trzodę chlewną płacono średnio 4,36 zł/kg, tj. o 3,4, proc. więcej niż wápoprzednim tygodniu, o ponad 1 proc. więcej niż przed miesiącem i o ok. 36 proc. więcej niż rok wcześniej.

W analizowanym okresie bydło skupowano średnio po 4,19 zł/kg wobec 4,18 zł/kg tydzień wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca było to o 0,4 proc. taniej, ale o 6,5 proc. drożej niż przed rokiem.

W ostatnim tygodniu listopada br. za kurczęta typu brojler płacono przeciętnie 2,92 zł/kg, a za indyki 4,02 zł/kg. Kurczęta były o 2,6 proc. tańsze niż wápoprzednim tygodniu oraz o 3,5 proc. tańsze, niż miesiąc wcześniej.

Indyki skupowano po cenie niższej o 0,4 proc. od odnotowanej w poprzednim tygodniu iáoáok. 1 proc. niższej niż przed miesiącem. Wáporównaniu do cen sprzed roku kurczęta potaniały o 8 proc., a indyki o blisko 16 proc.

Ceny zbytu mleka w proszku były o ok. 5 proc. niższe niż przed tygodniem. W dniach 24-30.11.br. za odtłuszczone mleko w proszku płacono 6,17 zł/kg, a za pełne 7,70 zł/kg. W porównaniu do notowań sprzed miesiąca PMP i OMP potaniało odpowiednio o prawie 4 proc. i o ponad 6 proc. Jednocześnie proszek mleczny był o 41-45 proc. tańszy niż rok wcześniej.

Źródło: PAP