Na stronie internetowej GUS w zakładce „Spisy Powszechne” pod adresem http://www.stat.gov.pl/gus/6628_PLK_HTML.htm dostępne są następujące materiały multimedialne dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2010, w tym w szczególności - trwającego właśnie próbnego spisu do Powszechnego Spisu Rolnego:
• Co to jest spis powszechny?
• Czym zostanie przeprowadzony spis?
• Nowoczesne technologie
• Pozyskiwanie danych spisowych
• Tajemnica statystyczna
• Spis rolny
• Kogo dotyczy spis rolny
• Spis próbny do Powszechnego Spisu Rolnego 2010
• Powszechny Spis Rolny w 2010 roku - wrzesień 2009 Ponadto dostępne są również wywiady po konferencji prasowej GUS w dniu 18 marca 2009 r., której tematem były „Spisy powszechne podstawą praw człowieka i obywatela w państwie demokratycznym”
• "Spisy powszechne podstawą praw człowieka i obywatela w państwie
demokratycznym"
• "Spisy powszechne - podstawowe informacje"

Kierując się chęcią dotarcia z informacjami o Powszechnym Spisie Próbnym 2010 i trwającym spisie próbnym do jak najszerszego grona społeczności rolniczej zapraszamy gorąco do wykorzystania tych materiałów, zamieszczając np. linki do tych materiałów na Państwa portalach informacyjnych.

Źródło: GUS/farmer.pl