Jak podkreśla Amanda Cheesley z Biura prasowego Komitetów Copa – Cogeca kiedy kobiety przystępują do spółdzielni, chcą bronić swoich interesów ekonomicznych oraz interesów swoich lokalnych społeczności. Przystępując do spółdzielni i prowadząc demokratyczną kontrolę i zarządzanie mogą one polepszyć własna pozycje oraz przyczynić się do rozwoju lokalnej społeczności.

Rolnictwo i spółdzielnie rolne odgrywają dużą role w rozwoju ekonomicznym i społecznym terenów wiejskich w Całej Europie. Dają one rolniczkom więcej możliwości pokonania trudności związanych z kryzysem ekonomicznym oraz przyczyniają się do osiągnięcia celów Strategii UE 2020.

- Spółdzielnie rolne dają lepsze możliwości zatrudnienia i większe dochody kobietom na terenach wiejskich, dzięki wielu zróżnicowanym formom działalności. Dlatego tak ważne jest utrzymanie i promocja roli ekonomicznej i społecznej kobiet wiejskich, szczególnie poprzez zachęcenie ich do członkostwa i pełnego udziału w zarządzaniu spółdzielniami – dodaje Amanda Cheesley.

Źródło: farmer.pl