Uprawnieni mogą składać oferty do dnia 18 listopada 2011 r. w siedzibie spółki. Przedmiotem zbycia jest 16.000 akcji serii A i 3.500 akcji serii B, stanowiących 15,01 proc. kapitału zakładowego spółki. Akcje zostaną sprzedane po cenie wynikającej z oszacowania wartości, tj. po 83 zł za jedną akcję. Cena ta uwzględnia rekomendację doradcy sporządzającego wycenę spółki na zlecenie resortu skarbu.

Zgodnie z koncepcją prywatyzacji rynków hurtowych, oferta w pierwszej kolejności zostaje skierowana do obecnych akcjonariuszy. W drugim etapie zostanie skierowana do uprawnionych osób, nie będących akcjonariuszami, czyli do rolników, plantatorów, hodowców i osób współpracujących z rynkami hurtowymi. Dopiero kiedy po tych dwóch etapach zostałyby niesprzedane akcje, resort skarbu będzie je oferować podmiotom zewnętrznym.