To już jedenasta edycja konkursu „Sposób na Sukces". Jak zmieniał się konkurs, jak zmieniali się jego uczestnicy w ciągu tych 11 lat?
- Jedenaście lat organizacji konkursu „Sposób na Sukces" to efekt wspólnych działań Centrum Doradztwa Rolniczego oraz partnerów konkursu: organizacji i instytucji oraz mediów skupionych wokół idei promocji i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje od początku jego uruchomienia w 2000 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi. Efekt działań partnerów to blisko 500 wyłonionych przedsięwzięć. Z ogromną satysfakcją obserwuję, że firmy nagrodzone w konkursie pomimo zmiennych warunków społeczno-gospodarczych rozwijają się, tworząc kolejne miejsca pracy i umacniają swoją pozycję na rynku.

Jak można ocenić realizację celu konkursu? Co jest największym sukcesem "Sposobu na Sukces"?
Upowszechnianie konkretnych przejawów przedsiębiorczości staje się inspiracją dla mieszkańców wsi szukających pomysłu na podjęcie własnej działalności. Motywuje do działania i utwierdza w przekonaniu, że istnieje wiele pomysłów na osiągnięcie ekonomicznego sukcesu nawet w warunkach trudnych, w małych miejscowościach, z daleka od wielkich aglomeracji i rynków zbytu, gdzie barier w prowadzeniu działalności jest więcej. Sami laureaci często mówią, że budują swój sukces od zera, wykorzystując jedynie lokalne zasoby, własną wiedzę i umiejętności. Promocja takich właśnie przedsięwzięć stanowi o sukcesie konkursu.
Badania ankietowe przeprowadzone wśród laureatów konkursu z okazji jego dziesięciolecia wskazują na postawę determinacji i codziennego wysiłku, odwagi i konsekwencji w realizacji zamierzonych celów. Cel ekonomiczny realizowany jest jednak z troską o środowisko lokalne, tworzenie miejsc pracy i aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów społecznych. Promocja takich postaw jest jak najbardziej wskazana i pożyteczna. Pozwala przełamywać bierność, pozwala dostrzegać mieszkańcom obszarów wiejskich nowe możliwości, zaraża optymizmem. Najważniejsze jest to, że ludzie podejmujący działalność uwierzyli w siebie i mimo przeciwności realizują swoje marzenia.

Czy dają się zaobserwować zmiany w podejściu do możliwości, jakie są stwarzane dla ludzi aktywnych? Czy rośnie wiara w możliwość odnoszenia sukcesu i chęć do szukania pomocy i środków na działalność? Co CDR robi, aby to zwiększać?
- Inicjatywa, jaką jest konkurs „Sposób na Sukces", wspiera i promuje ciekawe przedsięwzięcia, pomagając w osiągnięciu sukcesu, budowaniu prestiżu i wiarygodności oraz pozytywnego wizerunku wśród potencjalnych konsumentów i partnerów. Prócz działań promocyjnych Centrum ze swej strony proponuje laureatom udział w szkoleniach i wyjazdach studyjnych do krajów UE, co pozwala na zebranie doświadczeń, nawiązanie kontaktów i porównanie uwarunkowań w prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Laureaci przyjmują też u siebie wizyty studyjne młodzieży ze szkół średnich, aby uczyć postaw przedsiębiorczych młodych ludzi. Wśród laureatów konkursu można zaobserwować dużą skuteczność w sięganiu po zewnętrze źródła finansowania działalności. Przedsiębiorcy i lokalni liderzy częściej stawiają pytanie "jak" - nie pytają "czy" warto po nie sięgać, jak to miało miejsce dziesięć lat temu.


Informacje na temat konkursu „Sposób na Sukces" zamieszczone są na stronie internetowej www.cdr.gov.pl