Jak powiedział naszemu portalowi Jan Krzysztof Ardanowski zasadniczym zadaniem Rady jest opracowanie ponadpartyjnej strategii rozwoju polskiej wsi w ramach wspólnej polityki rolnej po 2013 roku. W założeniu ma się ona stać siłą sprawczą debaty o naszym rolnictwie. Ponadto powinna ona dostarczyć ministrowi rolnictwa silnych argumentów merytorycznych do rozmów z Komisją Europejską.

Rada ds. Wsi i Rolnictwa działa w formie obrad plenarnych (odbyły się już trzy) jak również posiedzeń zespołowych. Aktualnie działają 3 zespoły:
I – Zespół ds. edukacji na obszarach wiejskich
II – Zespół ds. ekonomicznych
III – Zespół ds. promocji eksportu polskiej żywności.

Rada planuje powołanie do życia dwóch kolejnych. Pierwszy z nich nazwany roboczo zespołem do ds. rolniczego dialogu zajmie się wypracowaniem zasad współpracy organizacji rolniczych tak, aby miały one realny wpływ na politykę rolną rządu. Kolejny zespół zająłby się zobiektywizowaniem debaty publicznej na temat wsi. Jego zadaniem byłoby stworzenie klimatu w którym media nie rolnicze zaprzestałyby epatowania społeczności miejskiej patologiami środowiska wiejskiego i uznały że jest to bardzo ważny obszar gospodarki narodowej.
Na koniec Rada poinformowała o reaktywacji Dożynek Prezydenckich które w tym roku odbędą się 20 września w Spale w woj. łódzkim.

Źródło: farmer.pl