Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Andrzej Kosiniak-Kamysz. Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, prezes KRUS Jacek Dubiński zrelacjonował bieżącą działalność Funduszu Składkowego i Kasy. W oparciu o te informację oraz opinię Komisji Organizacji i Gospodarki Finansowej Kasy, Rada uchwaliła wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2007 r., pozostawiając ją w dotychczasowej kwocie 72 zł. Rada Rolników odniosła się m.in. do radykalnych propozycji reformy ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników.

Źródło: MRiRW