Drugim poruszanym zagadnieniem były kwestie dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Okazją do spotkania było Walne Zgromadzenie Delegatów Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Podczas dzisiejszego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ponownie wybrano Mariana Sikorę na przewodniczącego Federacji.