Łączne spożycie owoców i ich przetworów w sezonie 2011/12 prawdopodobnie zwiększy się o 3-4%, do 44-44,5 kg na osobę (w porównaniu z sezonem poprzednim) - podają autorzy „Rynku Owoców i Warzyw" IERIGŻ-PIB.