Do 18 października każdy pracownik i plantator spółki związany z nią umową kontraktacji buraków cukrowych powinien sprawdzić, czy jego nazwisko znajduje się na liście osób uprawnionych do nabycia akcji oraz, czy jego dane są prawidłowo zapisane. Listy dostępne są w Oddziałach Spółki, jej Siedzibie w Toruniu i Biurze w Warszawie. Na miejscu można sprostować ewentualne pomyłki. Natomiast w przypadku gdy ktoś został pominięty, powinien od 19 października do 1 listopada br. złożyć pisemną reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od momentu złożenia przez specjalne trzyosobowe komisje, powoływane przez Zarząd Spółki w poszczególnych Oddziałach. W ich skład wchodzić będzie m.in. przedstawiciel Izby Rolniczej z danego obszaru. Tylko osoby, które znajdą się na finalnej liście uprawnionych będą mogły kupić akcje KSC S.A.

Skarb Państwa oferuje osobom uprawnionym, czyli pracownikom i plantatorom, 777 781 217 akcji, stanowiących blisko 79 proc. kapitału zakładowego KSC S.A. Cena jednej akcji wynosi 1,60 zł. Oferta publiczna została podzielona na dwie transze: preferencyjną, w której znajduje się 313 045 608 akcji oraz standardową z 464 735 609 akcjami.

W obu transzach zapłata za akcje może być dokonywana w ratach przez 7 lat. Wyróżnikiem transzy preferencyjnej jest natomiast możliwość zaciągnięcia przez osoby uprawnione pożyczki, której udziela sama Spółka. Udzielone wsparcie finansowe ma pozwolić sfinansować pierwszą ratę, czyli 20 proc. ceny za pakiet akcji. Spłata pożyczki powinna nastąpić nie później niż rok od zapłacenia ostatniej raty za akcje.

Od 5 października trwa już przyjmowanie wniosków na pożyczkę na opłacenie pierwszej raty (20% wartości akcji nabywanych w transzy preferencyjnej). Wnioski będą przyjmowane do 4 listopada br. w Oddziałach Spółki, Siedzibie w Toruniu i Biurze w Warszawie - zgodnie z miejscem zatrudnienia lub umową kontraktacji. W miejscach tych oraz na stronie internetowej Spółki można również znaleźć wzory formularzy wniosków do wypełnienia.

W transzy preferencyjnej jedna osoba uprawniona będzie mogła złożyć zapis podstawowy (od 1000 do 17 650 akcji) oraz zapis dodatkowy (od 1 do 52 695 akcji). Jeśli zapisy dodatkowe będą opiewać na większą liczbę akcji niż przewidziano w tej puli, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane. W transzy standardowej jedna osoba może złożyć zapis na minimum jedną, a maksymalnie 38 818 800 akcji. Jeśli popyt przewyższy podaż, także zapisy w transzy standardowej mogą ulec proporcjonalnej redukcji. Jedna osoba uprawniona może w ramach złożonych zapisów kupić maksymalnie 5% oferowanych akcji.

Zgodnie z Prospektem emisyjnym, który został opublikowany 20 września br., proces sprzedaży akcji KSC S.A. zakończy się 20 września 2012 r. W ręce pracowników i plantatorów trafi blisko 80 proc. akcji Spółki, znajdujących się obecnie w portfelu Skarbu Państwa. Jeszcze w tym roku (20 grudnia 2011 r.) rozpocznie się przyjmowanie zapisów na akcje. Będzie trwało 3 miesiące - do 20 marca 2012 r. Kolejnym krokiem będzie przydział akcji oraz zawieranie z poszczególnymi osobami uprawnionymi umów zbycia akcji przez Ministerstwo Skarbu Państwa (od 20 czerwca do 20 września 2012 r.)

- Mimo trwającej od blisko trzech tygodni kampanii cukrowniczej, nasi pracownicy i plantatorzy wykazują duże zainteresowanie prywatyzacją - mówi Marcin Kulicki, prezes Zarządu KSC S.A. - Staramy się im pomóc - zarówno w uzyskaniu niezbędnych informacji, jak również w takiej organizacji procesu, by maksymalnie uprościć wszystkie czynności. Trwające w październiku spotkania we wszystkich Oddziałach dowodzą, że osoby uprawnione planują zakup akcji zarówno w transzy preferencyjnej, jak i standardowej. Decyzję o zakupie każdy musi podjąć indywidualnie, oceniając perspektywy rozwoju Spółki, jak i jej sytuację finansową. Wyniki finansowe w ostatnich dwóch - trzech latach pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość Spółki. Jej akcjonariusze staną się właścicielami firmy nowoczesnej, największego producenta cukru w Polsce i siódmego pod względem wielkości w Europie. Biorąc udział w prywatyzacji, nasi pracownicy i plantatorzy zyskają możliwość decydowania o tym, jak będzie wyglądać nasze wspólne jutro, osiągając jednocześnie korzyści z wypracowanych przez Spółkę zysków.