Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, dążąc do ułatwienia konsumentom oraz wszystkim zainteresowanym uzyskiwanie informacji na temat zafałszowanych artykułów rolno - spożywczych wprowadzanych do obrotu na terenie Polski, na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl.

Z zakładce Zafałszowane artykuły rolno - spożywcze zamieściła wyszukiwarkę decyzji. Narzędzie to ułatwi przeglądanie danych pod kątem wybranych kryteriów (nazwa podmiotu, który wprowadził do obrotu zafałszowany artykuł rolno - spożywczy oraz województwo, w którym działa, nazwa zafałszowanego produktu oraz grupa technologiczna, do której należy).

Baza decyzji będzie na bieżąco aktualizowana.