Nieprawdą jest, że:
- "w 2008 roku pracownicy Agencji Rynku Rolnego sporządzili list do Prezesa RM" (lub jakaś kadra kierownicza) - gdyż pismo zostało podpisane przez Zbigniewa Dębskiego (4 kwietnia 2008 r. znak SDT 217-28/04.04.08.).

- "dyrektor administracyjny został zwolniony tuż po raporcie minister Pitery" - gdyż protokół z kontroli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został sporządzony 22 kwietnia 2008 r., natomiast dyrektor administracyjny został odwołany 11 kwietnia 2008 r.