Odbyła się aukcja ustna ogłoszona publicznie dotycząca zbycia pakietu udziałów 28.000 należących do Skarbu Państwa w spółce Centrala Nasienna w Warszawie. Cenę wywoławczą w wysokości 4.069.800 zł za pakiet udziałów zaoferował Radosław Kierznowski zamieszkały w Wiktorowie. Przybicie i zamknięcie aukcji nastąpi w chwili podpisania umowy sprzedaży udziałów.