Jak poinformował Robert Borkacki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu, dotacja z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła 11,5 mln zł, a wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyniosło ponad 10 mln zł.

Borkacki wyjaśnił, że z nowych inwestycji skorzysta blisko 2,7 tys. mieszkańców. Umowa na realizację tego projektu została podpisana w lipcu 2009 r. Był to pierwszy taki dokument na Dolnym Śląsku w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Realizatorem zadania jest spółka Średzka Woda.

Dolny Śląsk korzysta z potężnego wsparcia finansowego z POIiŚ. To największy program spośród wszystkich w UE. Prawie 5 miliardów euro przewidziano na projekty związane z ochroną środowiska. POIiŚ jest realizowany w Polsce od roku 2007 i potrwa do 2013.

Zdaniem Marka Mielczarka, prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, teraz przed Polską i Dolnym Śląskiem otwiera się szansa na modernizację zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Na Dolnym Śląsku jest realizowanych i przygotowywanych 10 projektów z Programu Infrastruktura i Środowisko obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Ich łączna wartość to ok. 670 mln zł. Fundusz m.in. pomaga podczas opracowania projektów zgłaszanych do udziału w konkursach; ocenia złożone wnioski; zawiera umowy; rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.

Samorządowcy realizują obecnie budowę nowych oczyszczalni ścieków w Sulikowie i Nowogrodźcu. Oprócz obiektu w Środzie Śląskiej zmodernizowane zostaną jeszcze zakłady w: Dzierżoniowie, Oławie, Henrykowie, Strzegomiu, Chociwelu i Bielawie. W regionie powstanie łącznie 450 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.