W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji zrzeszających młodzież wiejską z Ukrainy, Rumunii i Węgier na czele Arne Melnien, Sekretarzem Generalnym Europejskiej Rady Młodych Rolników.
Głównym tematem Forum było aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu lokalnej społeczności w świetle "Europejskiej karty uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym". Sporo uwagi poświęcono również nowym możliwościom pozyskiwania wsparcia w latach 2007 - 2013. Goście z zagranicy obejrzeli hale wystawowe Targów AgroTech w Kielcach, spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych oraz odwiedzili wzorcowe gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne w województwie świętokrzyskiego.
Forum jest próbą nawiązania szerszej współpracy pomiędzy młodzieżą wiejską z różnych krajów europejskich i utworzenia Środkowoeuropejskiego Centrum Młodzieży Wiejskiej - twierdzi Michał Modrzejewski, prezes zarządu Krajowego ZMW. Centrum to będzie platformą porozumienia i wsparcia działań organizacji zrzeszających młodzież wiejską oraz polem wymiany doświadczeń pomiędzy młodzieżowymi liderami wiejskimi z różnych krajów.