Sytuacja na polach wcale nie jest zła. Z oceny przeprowadzonej w I dekadzie maja 2013 r. przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że stan zasiewów upraw ozimych jest lepszy od ubiegłorocznego. Oceniono go na 3,5 - 3,7 stopnia kwalifikacyjnego.

Jak wynika z komunikatu Wiosennej oceny stanu upraw rolniczych i ogrodniczych w 2013 r. prowadzonego przez Główny Urząd Statystycznego najlepiej wypadły pszenica i jęczmień. Te dwa gatunki dostały 3,7 (w pięciostopniowej skali kwalifikacyjnej, gdzie 5 oznacza stan bardzo dobry). W roku 2012 te same rośliny oceniono średnio na 3,2.

W przekroju wojewódzkim stan zasiewów pszenicy ozimej wahał się od 4,1 stopnia w województwie opolskim i 4 w województwie podkarpackim do 3,4 stopnia w podlaskim. Stan lepszy niż przed rokiem wykazano w większości województw za wyjątkiem podkarpackiego i podlaskiego, w których ocena stanu zasiewów pszenicy ozimej była na poziomie ubiegłego roku - podał GUS.

Jeśli chodzi o rzepak to wynik też jest znacznie lepszy niż w roku ubiegły. Oceniono go bowiem na 3,6 stopnia, kiedy rok wcześniej to było 3,1, a w roku 2011 - tylko 2,9. Najlepszy był stan plantacji w województwie opolskim (oceniany na 3,9 stopnia kwalifikacyjnego), a najsłabszy w kujawsko-pomorskim - 3,4 stopnia.