Masy wody z ulew na Podhalu i Podkarpaciu spływają w tej chwili do Wisły, gdzie utworzyła się fala wezbraniowa.
Kulminacja fali na Wiśle minęła w nocy Zawichost i Annopol, przekraczając stan alarmowy w Annopolu o ponad pół metra i zbliża się do Puław. Przewiduje się, że w szczycie fali stan wody w Puławach w godzinach wieczornych osiągać będzie wartości w przedziale 520-550 cm, a zatem nie powinien przekroczyć stanu alarmowego.

Czoło fali wezbraniowej dotarło juz do Warszawy -  w ciągu ostatniej doby poziom Wisły w Warszawie wzrósł ponad metr. Natomiast kulminacja fali w Warszawie spodziewana jest w środę od godzin popołudniowych przy stanie ok. 450-500 cm, czyli poniżej stanu ostrzegawczego.

Fala wezbraniowa na Wiśle zostanie wsparta falą na Sanie, której kulminacja dociera do Wisły i znajduje się w tej chwili w rejonie miejscowości Nisko, przekraczając o ok. 20 cm stan alarmowy.
W związku z tym wysokie stany wody na Wiśle utrzymywać się będą przez kilka dni.

Opracował: Michał Ceran – Kierownik Centralnego Biura prognoz Hydrologicznych

Źródło: "Biuro prasowe IMGW"