Obchód przedspisowy ma również na celu zweryfikowanie:

· istnienia gospodarstwa rolnego;
· danych o gospodarstwie rolnym;
· lokalizacji siedziby gospodarstwa rolnego oraz siedziby użytkownika gospodarstwa rolnego na mapie cyfrowej.

Podczas obchodu przedspisowego rachmistrzowie wręczą użytkownikom gospodarstw rolnych list Prezesa GUS informujący o zasadach, znaczeniu i zakresie tematycznym spisu oraz o bezwzględnym zachowaniu w tajemnicy wszystkich danych zebranych podczas spisu. Przekażą również ulotki informacyjne. O ile będzie to możliwe rachmistrzowie ustalą z użytkownikiem gospodarstwa rolnego termin przeprowadzenia wywiadu.

W dniu 9 sierpnia br. pracę rozpocznie 11 809 dobrze przygotowanych i przeszkolonych rachmistrzów spisowych. Wszyscy rachmistrzowie spisowi przystępując do pracy muszą posiadać imienny identyfikator ze zdjęciem, pieczęcią urzędu statystycznego oraz imienną pieczątką i podpisem dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Dane rachmistrzów można potwierdzić w najbliższym gminnym biurze spisowym (w urzędzie gminy). Podczas wykonywania prac spisowych rachmistrzom przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

W czasie obchodu przedspisowego rachmistrz spisowy będzie posługiwał się wyłącznie urządzeniem elektronicznym typu hand – held wyposażonym w niezbędne aplikacje.

Przebieg obchodu będzie nadzorowany i monitorowany przez wojewódzkich i centralnych, dyspozytorów, pracujących odpowiednio w wojewódzkich biurach spisowych (zlokalizowanych wojewódzkich urzędach statystycznych) i Głównym Urzędzie Statystycznym (w Centralnym Biurze Spisowym).

Obchód przedspisowy zakończy się 23 sierpnia br.

Źródło: farmer.pl/GUS