Rolnicy, czyli Spółdzielnia Producentów i Przetwórców Zbóż z Koszalina ponownie nie uzbierała wadium, czyli kwoty 3 mln zł.

Zdaniem niektórych producentów, gdyby młyny w Stoisławiu trafiły do spółki cukrowej nie byłoby źle - informuje Radio Koszalin. Zapewniają, że będą jednak namawiać ministra skarbu o zakończenie procedury przetargowej bez rozstrzygnięcia.

Szansę na wykup akcji miało w sumie pięć podmiotów. Tylko dwie wpłaciły wymagane pieniądze.