- W niedzielne popołudnie policjanci z Wydziału Kryminalnego poddębickiej komendy patrolowali rejon zapory wodnej zbiornika Jeziorsko. Przy czołowej zaporze funkcjonariusze zauważyli dwóch mężczyzn, którzy łowili ryby przy pomocy wędek w rejonie progu podpiętrzającego. Robili to w miejscu, gdzie wyznaczony został obręb ochronny i obowiązuje zakaz połowu - wyjaśniła Beata Orłowska z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

Gdy policjanci dotarli na miejsce połowu, okazało się, że mężczyźni nie mają kart wędkarskich. Zabezpieczono przy przy nich dwie wędki, a złowione ryby zostały wypuszczone do rzeki. Popełnione przez nielegalnych wędkarzy przestępstwo zagrożone jest grzywną, ograniczeniem wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a dodatkowo sąd może orzec także przepadek wędek.

- Ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje ustanowienie obrębów ochronnych w miejscach stałego tarła ryb, rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb. Ten sam akt prawny zabrania połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk w obrębach chronionych. Należy zatem czytać tablice informujące o zakazach połowu i stosować się do przepisów, aby nie narazić się na konsekwencje prawne - dodała Orłowska.