Straż pożarna była wzywana do usuwania powalonych drzew i konarów oraz ratowania podtopionych posesji (najwięcej podtopień odnotowano w powiecie piaseczyńskim). Uszkodzonych zostało co najmniej 60 budynków w ośmiu powiatach województwa (z czego połowę w powiecie węgrowskim). Nadal uszkodzonych pozostaje kilka linii energetycznych średniego napięcia, z których korzysta około 4 tys. odbiorców.

Rzeczniczka poinformowała ponadto, że samorządy oszacowały skalę zniszczeń, dokonanych przez nawałnicę 14 lipca br. Z ich danych wynika, że uszkodzonych w różnym stopniu zostało ok. 380 budynków mieszkalnych i prawie 800 gospodarskich. Straty poniosło ponad 2900 gospodarstw rolnych.

Gminy z regionu radomskiego wypłaciły ponad 188 tys. zł na zasiłki. Wojewoda Jacek Kozłowski zaapelował do samorządowców o wsparcie gminnych ośrodków pomocy społecznej, by przyspieszyć wypłatę zasiłków przez powiatowe centra pomocy rodzinie w celu usprawnienia prac.

Zasiłki socjalne przysługują gospodarstwom domowym prowadzonym w budynku, który zniszczyła lub uszkodziła nawałnica. Pierwsza rata ma wynosić do 10 tys. zł, po jej rozliczeniu na podstawie faktur i rachunków, możliwe będzie uzyskanie do 100 proc. wartości strat.

Wojewoda zwrócił się do MSWiA o możliwość zastosowania uproszczonej procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę zniszczonych budynków w siedmiu gminach. Samorządy mogą również liczyć na dofinansowanie kosztów akcji ratowniczej ochotniczych straży pożarnych, które wykonywały zadania poza macierzystym rejonem w porozumieniu z państwowa strażą pożarną.

Samorządy będą mogły składać wnioski o sfinansowanie naprawy zniszczonej infrastruktury komunalnej - w poszkodowanych gminach zniszczonych zostało w sumie 13 budynków użyteczności publicznej, trwa szacowanie szkód na drogach.

Powołane przez wojewodę komisje terenowe od ub. piątku oceniają straty w gospodarstwach. Potem rolnicy będą mogli składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przywrócenie produkcji. ARiMR decyzje podejmie we wrześniu, pierwsze umowy z rolnikami będą mogły być zawierane w październiku - wówczas będzie można wypłacać zaliczki.

Możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości 130 proc. strat w produkcji rolnej (przy 10 proc. wkładzie własnym), maksymalnie - do 300 tys. zł.

Mazowieckie Kuratorium Oświaty, we współpracy z Mazowiecką Chorągwią ZHP, koordynuje organizację dwutygodniowego wypoczynku wakacyjnego dzieci z poszkodowanych rodzin. Finansowany będzie ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Gminy zgłosiły już zapotrzebowanie na wyjazd dla ponad 500 dzieci.