Wodociągi i podawana przez nie woda są bowiem droższe, ale nierzadko również bardziej zawodne. Co więcej, w przypadku wykorzystywania studni rolnik może także sporo oszczędzić na kosztach za opłaty ściekowe.
Argumentem, który najbardziej zachęca do budowy studni jest jednak dywersyfikacja dostaw wody, niezbędnej do produkcji rolnej w gospodarstwie - czyli gwarancja zaopatrzenia w wodę.

Do powrotu do tradycji posiadania studni w gospodarstwie skłania postępująca od kilku lat susza. Te stare, czasami nawet zabytkowe, pozostawia się nie zasypując. Należy podkreślić, że tego rodzaju gospodarcze przedsięwzięcie, w zależności od specyfiki regionu, dostępności wody i kwestii technicznych może się nieco różnić kosztami. Jednak około 5 – 6 tys. zł powinno wystarczyć, by zbudować nową studnię o głębokości przynajmniej dziesięciu metrów.
Jej podstawowe atuty to uniezależnienie się od zewnętrznego dostawcy wody oraz pewność, że inwestycja ma charakter długookresowy i zwróci się stosunkowo szybko, bo w dużym gospodarstwie nawet w przeciągu 2-3 lat.
Tym bardziej, że rolnik wody używa nie tylko do celów konsumpcyjnych, ale i do celów gospodarczych, technicznych i rolniczych, tj. pojenie zwierząt czy podlewanie upraw.

Właśnie przy dużym zużyciu wody zwrot kosztów poniesionych na budowę studni powinien nastąpić szybko. To jednak kwestia indywidualna dla poszczególnych gospodarstw rolnych, która jest uzależniona oczywiście od ich wielkości, czy profilu produkcji. Woda jest coraz droższa, dlatego nawet dziennie można zaoszczędzić około 100 złotych, gdyż metr sześcienny zimnej wody wraz z odprowadzanymi ściekami kosztuje szacunkowo 10 - 15 złotych Korzystając ze studni unikamy tymczasem płacenia większych rachunków za ścieki.

Nic więc dziwnego, że studnie są coraz popularniejsze i to nawet teraz, gdy sieci wodociągów staja się coraz dłuższe i bardziej dostępne. Wciąż bywa jednak i tak, że studnia jest rozwiązaniem tańszym, niż budowa zbyt długiego przyłącza do głównej magistrali. To również kolejny finansowy atut studni.
Koszty budowy studni głębinowej mogą się znacznie różnić w zależności od uwarunkowań, takich jak: miejsce, koszt przeprowadzenia badań, głębokość wierceń, zastosowane technologie, materiały i metody wykonania. Z analizy dostępnych na rynku ofert wynika, że obecnie liczyć się należy z wydatkiem około 250 – 300 zł za metr odwiertu, kosztem zakupu pompy głębinowej za około 1500 zł i zbiornika hydroforowego około 1000 zł. Za zbadanie wody na zawartość żelaza i manganu zapłacimy około 400 zł.

Artur Kowalczyk