6 grudnia br. odbędzie się uroczystość wręczenia stypendiów Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów Wpierania Edukacji Młodzieży  Wiejskiej na rok akademicki 2013/2014. Stypendia otrzyma łącznie 25 osób z uczelni wyższych Krakowa. Spośród nich - 10 stanowią studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ( w tym jedna studentka studiów doktoranckich).

Stypendium Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej może być przyznawane studentom studiów stacjonarnych uczelni państwowych i niepaństwowych, pochodzących ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, których średnia wynosi minimum 4,4 za ostatni rok akademicki.

Kierunek studiów kandydata ubiegającego się o stypendium musi  być związany z problemami rozwoju wsi. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy, a jego wysokość w zależności od średniej ocen wynosi od 400 zł do 500 zł miesięcznie.

Kapitał zakładowy Fundacji pochodzi od Zofii i Władysława Pokusów. Znaczące kwoty pozyskiwane są także z wpłat firm komercyjnych oraz darczyńców prywatnych.