Susza występuje w uprawach roślin strączkowych, ziemniaka i krzewów owocowych,
uprawianych na glebach I i II kategorii:
- I kategoria gleb (bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty,
- II kategoria gleb (lekkie), grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.


Jak informuje IUNG największa powierzchnia zagrożenia suszą spośród rozpatrywanych upraw występuje wśród roślin strączkowych, obejmuje 3,2 proc. powierzchni gruntów ornych Polski, skupionych w 506 gminach (16,5 proc. gmin kraju). Susza wśród roślin strączkowych występuje w 8 województwach. Zagrożenie suszą dla ziemniaka wynosi na 0,1 proc. powierzchni gruntów ornych Polski, skupionych w 60 gminach (2 proc. gmin kraju). Susza w tej uprawie dotyczy 4 województw.

- W pierwszej i drugiej dekadzie sierpnia najniższe opady od kilku do 10 mm odnotowano w południowo-wschodniej oraz wschodniej Polsce, a w niektórych miejscach tego obszaru, nie odnotowano opadu. Najwyższe opady wynoszące od 50 do 70 mm odnotowano na południowo-zachodnim oraz północno-wschodnim terytorium Polski (w pierwszej dekadzie sierpnia) oraz w północnych rejonach kraju (w drugiej dekadzie tego miesiąca) - podał IUNG.

- W poprzednim okresie sześciodekadowym obszarem o największym deficycie wody były południowe rejony Mazowsza i Podlasia, Lubelszczyzna, Podkarpacie. Małe opady atmosferyczne lub ich brak w południowo-wschodniej Polsce sprawił, że bilans wodny dla roślin uprawianych na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz we wschodnich rejonach Wyżyny Małopolskiej uległ znacznemu pogorszeniu i spowodował zagrożenie wystąpienia suszy dla roślin strączkowych, ziemniaka oraz krzewów owocowych - poinformował dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadzw. z IUNG.