W drugim okresie raportowania od 11 kwietnia do 10 czerwca, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdza zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są w całej Polsce ujemne.


W porównaniu do pierwszego komunikatu, we wszystkich badanych miejscowościach nastąpił spadek wartości klimatycznego bilansu wodnego. Średni spadek KBW dla Polski wyniósł 20 mm, oznacza to dalsze zwiększenie deficytu wody dla roślin uprawnych. Zagrożenie suszą względem sytuacji z przed 10 dni uległo znacznemu wzrostowi :

- wielkopolskim (316 gmin, tj. 100 proc. gmin woj., 91 proc. pow. grunt. ornych woj.)
- lubuskim (116 gmin, tj. 100 proc. - „ - , 86,3 proc. - „ -),
- kujawsko-pomorskim (176 gmin, tj. 98,3proc. - „ -, 39,7 proc. - „ - ),
- zachodniopomorskim (131 gmin, tj. 79,4 proc. - „ - , 42,1 proc. - „ -),
- pomorskim (85 gmin, tj. 60,7 proc. - „ - ,18,2 proc. - „ -),
- łódzkim (79 gmin, tj. 39,1 proc. - „ -, 15,7 proc. - „ -),
- dolnośląskim (76 gmin, tj. 33,9 proc. - „ -, 16,3 proc. - „ -),
- lubelskim (60 gmin, tj. 25,6 proc. - „ -, 1,4 proc. - „ -),
- mazowieckim (75 gmin, tj. 20,6 proc. - „ -, 6,9 proc. - „ -),
- opolskim (14 gmin, tj. 13,6 proc. - „ - , 0,9 proc. - „ - ),
- warmińsko-mazurskim (13 gmin, tj. 8,7 proc. - „ -, 1,4 proc. - „ -),
- podkarpackim (3 gminy , tj. 1,6 proc. - „ - , 0,1 proc. - „ -).


W poprzednim raporcie zagrożonych suszą było dziesięć województw. We wszystkich województwach nastąpił wzrost powierzchni zagrożenia suszą rolniczą. Susza w Polsce występuje na powierzchni 21,7 proc. gruntów ornych (10 dni temu występowała na powierzchni 15,8 proc.).