Organizatorem kongresu będą Kółka Rolnicze, ale jego finansowaniem zajmie się - oprócz sponsorów – także rząd. Taką obietnicę złożył Andrzej Lepper. Kongres odbędzie się w czerwcu 2008 r. i będzie trwał tydzień. Podczas wizyty 700 gości z całego świata tematów do rozmów nie powinno zabraknąć.

Władysław Serafin, prezes Kółek Rolniczych – Rok 2008 jest dla nas szczególny - to rok przeglądu wspólnej polityki rolnej oraz debata na temat dalszej liberalizacji handlu artykułami rolnymi.

Do tego na pewno dojdzie temat globalnego ocieplenia, które w wielu krajach mocno daje się we znaki rolnikom.

Jack Wilkinson, prezydent IFAP: - Nad wszystkimi tymi tematami pracujemy bardzo mocno, chcemy zapoczątkować badania nad nowymi odmianami nasion odpornymi na upał, nowymi technikami rolniczymi, chcemy zainteresować tym polityków i szukać rozwiązań

Światowa Federacja Producentów Rolnych IFAP jest organizacją skupiającą 600 mln rolniczych rodzin z 80 krajów świata.

Źródło: Agrobiznes