"W najnowszym rankingu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego województwo świętokrzyskie pod względem realizacji ZPORR uplasowało się na pierwszym miejscu pod względem procentowego stopnia poświadczonych płatności - to jest parametr, który określa zaawansowanie programów. W naszym regionie te poświadczone płatności kształtują się na poziomie 94 proc." - powiedział na środowej konferencji prasowej marszałek województwa Adam Jarubas.

Według zaprezentowanych danych, na kolejnych miejscach są województwa podlaskie - 92 proc. i lubuskie 90 proc. Na końcu listy znajdują się województwa: ślaskie - 79 proc., łódzkie i mazowieckie - po 77 proc.

"Te pierwsze środki unijne pokazują, że samorządy i przedsiębiorcy osiągnęli duży poziom sprawności w przygotowywaniu wniosków i ich wdrażaniu. Nie są to łatwe procedury, ale w regionie świętokrzyskim potrafimy to robić dobrze" - uważa marszałek.

"Jesteśmy najlepszym województwem w Polsce jeżeli chodzi o wykorzystanie funduszy i zostało to wyartykułowane przez przedstawicieli Komisji Europejskiej podczas spotkania podkomitetu monitorującego ds. polityki regionalnej w Kamieniu Śląskim" - powiedział członek zarządu województwa Marcin Perz.

Dodał, że we wtorek NIK przedstawiła raport dotyczący przygotowania województwa do wykorzystania funduszy unijnych w latach 2007-2013, który będzie prezentowany podczas obrad Grupy Wyszehradzkiej i przedłożony KE.

"W tym dokumencie pozycja województwa świętokrzyskiego jako najlepszego pod względem przygotowania do wdrażania funduszy unijnych została potwierdzona" - podkreślił Perz.

W ramach ZPORR w województwie zrealizowano prawie 300 projektów inwestycyjnych, na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 430 milionów złotych.

W ramach unijnej pomocy w ostatnich latach w regionie między innymi zmodernizowano i wybudowano łącznie ponad 110 kilometrów dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wybudowano prawie 417 kilometrów sieci wodociągowych i ponad 298 kilometrów sieci kanalizacyjnych.

Powstały trzy nowe oczyszczalnie ścieków, a dwie inne zostały zmodernizowane. Zakupiono 61 nowoczesnych urządzeń medycznych, m.in.: angiokardiograf, mammograf, aparat USG, aparat RTG czy endoskopy. Zmodernizowano ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni obiektów kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz ponad 63 tysiące metrów kwadratowych powierzchni obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe.

Źródło: PAP