W ubiegłym tygodniu sejmik województwa przegłosował wniosek radnych PSL o zwołanie nadzwyczajnej sesji dotyczącej debaty o sytuacji polskiego rolnictwa.

Według ludowców, obecna sytuacja polskiego rolnictwa jest katastrofalna, wpływają na to - ich zdaniem - m.in. rażąco niskie ceny owoców w 2018 r. oraz planowane podniesienie przez Ministerstwo Finansów stawki podatku VAT na napoje zawierające tylko 20 proc. wkładu owocowego lub mniej, do 23 proc. Ponadto, jak zaznaczyli radni, rząd źle przygotował i przeprowadził tzw. skup interwencyjny jabłek firmowany przez ministra rolnictwa, a realizowany przez firmę Eskimos.

- Skandalem jest to, że punkty skupowe i co za tym idzie sadownicy, do dzisiaj nie otrzymali zapłaty za dostarczone owoce. Zaległości sięgają nawet powyżej 500 tys. zł w przypadku punktów skupu, a w przypadku sadowników, nawet kilkunastu tysięcy złotych - podkreślili radni w projekcie uchwały.

Według ludowców, po jednym z reportaży o nielegalnym uboju krów, który odbywał się w nocy bez nadzoru weterynaryjnego, pogarsza się również sytuacja producentów wołowiny - doszło do zmniejszenie eksportu wołowiny, wprowadzenia przez niektóre z państw embargo na jej import z Polski oraz spadek cen żywca wołowego.

Podczas komisji rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska do projektu uchwały, autorstwa PSL, wprowadzono cztery poprawki dotyczące m.in. skupu interwencyjnego. - On się troszkę opóźnił, ale zostało podpisane porozumienie między bankami i ministerstwem, gdzie te pieniądze zostaną rolnikom zapłacone - podkreślił w rozmowie z PAP przewodniczący komisji Artur Konarski z PiS.

Komisja zmieniła również zapis, w którym stwierdzono, że sytuacja w polskim rolnictwie jest katastrofalna. Jak tłumaczył Konarski, wynika to m.in. z tego, że np. w branżach zboża i rzepaku nie ma większych problemów.

Radny PSL Leszek Wawrzyła w rozmowie z PAP ocenił, że zaproponowane przez radnych PiS poprawki w uchwale mają za zadanie "wybielić" obecny rząd. - Sytuacja w rolnictwie na ten moment - zwłaszcza jeśli chodzi o trzodę chlewną, o sadowników w naszym regionie i kraju - jest katastrofalna - ocenił Wawrzyła.

Dodał, że do samorządu należy obowiązek upominania się o interes mieszkańców regionu, a także całościową kondycję rozwoju gospodarczego województwa. - Obecny stan kryzysu w rolnictwie, wobec struktury gospodarczej województwa, stanowi duże zagrożenie dla rozwoju regionu - podkreślił radny.

W trakcie dyskusji radny PSL Piotr Żołądek zaznaczył, że wprowadzone poprawki w sposób znaczący zmieniają założenia pierwotnego projektu, mimo to jego ugrupowanie jest w stanie poprzeć projekt.

W poprawionej uchwale podkreślono, że istotnym wsparciem dla rolników i obszarów wiejskich jest nie tylko dobrze skonstruowana i konsekwentnie realizowana regionalna polityka rozwoju, ale także jej odpowiednie wsparcie zarówno unijnymi, jak i krajowymi środkami. - Z tej właśnie potrzeby wynika apel, skierowany przez sejmik województwa świętokrzyskiego do rządu RP o zdecydowanie inne podejście do problematyki Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej - napisano w dokumencie.

W uzasadnieniu uchwały zaznaczono, że jej celem jest zwrócenie uwagi wszystkich organów władzy publicznej, organizacji rolniczych oraz samych rolników na potrzebę podejmowania działań mających na celu wspieranie dobrych praktyk, jak i szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, a związanych ze wsparciem i ochroną rynku artykułów rolno-spożywczych. Pismo skierowano m.in. do: prezydenta, premiera oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.