- Przewidujemy, że możemy mieć problemy z suszą, która być może będzie nam zagrażać - powiedział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

- Liczę, że dzięki powołaniu zespołu i pełnomocnika do usuwania skutków klęsk żywiołowych poradzimy sobie z ewentualnymi skutkami suszy i innych klęsk żywiołowych, które mogą dotknąć nasze województwo - dodał.

Na stanowiska pełnomocnika do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych wojewoda powołał Roberta Wzorka, pełniącego także funkcję dyrektora wydziału infrastruktury i rozwoju w urzędzie wojewódzkim.

- Problemy wsi nie są mi obce. Mam nadzieję, że moje doświadczenie będzie pomocne panu wojewodzie - wskazał Wzorek.

W skład gremium doradczego wchodzi 19 instytucji związanych z rolnictwem - m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Świętokrzyska Izba Rolnicza oraz oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Oprócz stałych członków zespołu, w jego pracach uczestniczyć mają również eksperci z poszczególnych dziedzin.

Do zadań zespołu należeć będzie realizacja spraw z zakresu rolnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych oraz hodowli. Poza tym zespół ma podejmować sprawy spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego. Zajmie się także sprawami społeczno-zawodowymi organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej mieszkańców wsi.