Policjanci z Jeżewa mieli zatem nietypowe zadanie - pojmać zgubę. Pomagali im w tym pracownicy Urzedu Gminy. Gdy zabezpieczali teren, żeby łatwiej było złapać świnię, odnalazł się własciciel zguby.

Okazało się, ze przewoził swinię do skupu źle zabezpieczonym pojazdem i w pewnym momencie poprostu wypadła ona z transportu. Za nieuwagę dostał mandat.

Przy okazji przypominamy, że zgodnie z...:Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt, przewoźnik jest obowiązany użyć do przewozu zwierząt środków transportu odpowiednich dla danego gatunku i przedziału wiekowego zwierząt.  Środki transportu, powinny być przystosowane do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, a w szczególności posiadać:

1) odpowiednią powierzchnię dla każdego zwierzęcia, umożliwiającą swobodne przyjęcie przez zwierzę pozycji stojącej lub leżącej,
2) zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
3) dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
4) podłogę zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny w czasie transportu,
5) wystarczającą ilość ściółki, zapewniającej wchłanianie odchodów zwierząt oraz wygodę i bezpieczeństwo zwierząt,
6) odpowiednio mocne zaczepy, do których mocowane będą zwierzęta kopytne,
7) urządzenia umożliwiające pojenie i karmienie zwierząt, a także zapewniać dostęp do każdego zwierzęcia.

Źródło: farmer.pl/TVN24/(Dz. U. 1998 r. Nr 86 poz. 552)