W debacie wzięli udział eksperci i naukowcy, wśród których znaleźli się m.in. prof. Tadeusz Michalski, prof. Stefan Pruszyński, Stanisław Stobiecki z Instytutu Ochrony Roślin i Marian Sikora z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. Pierwszą z nich była konferencja, którą rozpoczęli Michał Ciszak i Chris Clayton, Dyrektor Terytorium Europy Centralnej w Syngenta. Skupili się oni na sytuacji rolnictwa globalnego, na trendach panujących w światowym rolnictwie oraz zaprezentowali pozycję i rangę firmy Syngenta na rynku.

Chris Clayton przedstawił także inicjatywę o nazwie Good Growth Plan, czyli sześć zobowiązań, które spółka podjęła się zrealizować do 2020 roku. Założenia tego zobowiązania dotyczą głównie problemów wyżywienia rosnącej populacji naszej planety.
Podczas konferencji dyrektorzy sprzedaży Syngenta, Adam Ciaś i Marek Łuczak, omówili sytuację rolnictwa w Polsce. Natomiast szef nowo powołanego zespołu wsparcia technicznego – Dariusz Sip –  wyjaśnił powody oraz korzyści powstania nowego działu. W kolejnych częściach konferencji menedżerowie spółki zaprezentowali proponowane przez Syngenta trendy rynkowe oraz nowe rozwiązania firmy w uprawach zbóż, rzepaku, kukurydzy i warzyw.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny. Eksperci i naukowcy zaproszeni na konferencję dyskutowali o wpływie regulacji prawnych oraz trendów i nastrojów społecznych na rolnictwo.

Druga część gali Syngenta miała mniej oficjalny charakter – po kolacji na scenie wystąpiła gwiazda wieczoru Maryla Rodowicz, która zaśpiewała swoje największe przeboje. Dyskutowano natomiast w węższych gronach, ciągle rozmawiając na ważne dla nich tematy.