Na Wiśle utworzyła się fala wezbraniowa, której kulminacja minęła Karsy i zbliża się do Sandomierza. Szczyt fali wezbraniowej na Sanie znajduje się w okolicach Przemyśla.

O godzinie 8 przekroczenie stanu alarmowego zanotowano na 5 posterunkach: 3 na Sanie (Lesko, Sanok i Przemyśl) i 2 na Wisłoku (Krosno i Żarnowa). Na 22 posterunkach w dorzeczu Wisły zanotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych.

W nocy opady były niewielkie i w ciągu najbliższej doby również nie przewiduje się znaczących opadów, zatem poziom wody w dorzeczu górnej Wisły powinien opadać. Wzrastać będzie natomiast poziom wody na Wiśle poniżej ujścia Dunajca (w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej) - na ogół powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie możliwe przekroczenia stanów alarmowych.

Opracował: Michał Ceran – Kierownik Centralnego Biura prognoz Hydrologicznych

Prognozowana sytuacja hydrologiczna w dorzeczu górnej Wisły

Doba 26.07. godz. 8 00 cz.urz. do  27.07.2008 r. godz.08 00

W ciągu dzisiejszego dnia  nocy korytem Sanu poniżej Przemyśla będzie przemieszczała się fala wezbraniową przy przekroczonych stanach alarmowych. Obecnie kulminacja fali znajduje się w okolicach Przemyśla. W związku z tym w Przemyślu i w korycie Sanu poniżej przewiduje się wzrosty stanów wody. Powyżej Przemyśla powolne spadki stanów wody.

Na Wisłoku w górnej części powolne spadki stanów wody. W środkowej i dolnej części koryta wzrosty stanów wody przy osiągniętych lub przekroczonych stanach alarmowych. Na Wisłoce w Mielcu stabilizacja stanów wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym a następnie spadki stanów wody. Na Dunajcu poniżej Czorsztyna stabilizacja stanów wody przy przekroczonych stanach ostrzegawczych. Na Wiśle stabilizacja stanów wody na odcinku Karsy - Sandomierz przy przekroczonych stanach ostrzegawczych. Poniżej ujścia Sanu wzrosty stanów wody przy przekroczonych stanach alarmowych.

Na pozostałych odcinkach rzek stabilizacja lub spadki stanów wody poniżej stanów ostrzegawczych lokalnie zakłócone prognozowanymi opadami burzowymi. 
           
Opracował dyżurny synoptyk hydrolog : Jerzy Niedbała - Biuro Prognoz Hydrologicznych  IMGW O/Kraków

Źródło: Biuro prasowe IMGW