Jej celem, jak przekonują organizatorzy, jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach zawodowych rolników i przeciwdziałanie ryzyku ich wystąpienia. Praca na roli wiąże się bowiem z wieloma niebezpieczeństwami przed którymi należy chronić przede wszystkim dzieci, które bardzo często pomagają dorosłym.

Trzeba zauważyć, że praca w gospodarstwie rolnym to jej sezonowe natężenie, a związany z tym pośpiech i wzmożony wysiłek fizyczny sprzyjają wypadkom. Skutkiem tego może być spowodowanie urazu czasowego lub trwałego, który wyłączy rolnika - żywiciela rodziny z pracy i osłabi tym samym sytuację ekonomiczną gospodarstwa i rodziny.

Zdaniem pomysłodawców akcji na bezpieczeństwo pracy mają wpływ:
- dbałość o warunki własnej pracy,
- używanie sprawnych maszyn i urządzeń,
- stosowanie ochrony osobistej o odzieży ochronnej.

Ważne są też właściwe rozplanowanie, koncentracja, a także robienie przerw na odpoczynek i posiłek.