"Puls Biznesu" dotarł do pisma, które do Stanisława Kalemby, ministra rolnictwa, skierowali Jan Kozak i Henryk Sobczak, członkowie władz regionalnych związków kółek ze Szczecina i Bydgoszczy. Pisali oni m.in., że zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwoty z dotacji "powinny być gromadzone na wydzielonym koncie z przeznaczeniem i wykorzystaniem zgodnie z dyspozycją", a zamiast tego Władysław Serafin "dysponuje nimi według własnego uznania".

Poważne oskarżenia wobec prezesa kółek rolniczych

Władysław Serafin szef kółek rolniczych w Polsce w związku z informacjami medialnymi wystosował oświadzcenie (poniżej), w którym napisał m.in.: (...)O nieprawidłowościach z przekazywania dotacji dla KZRKIOR w latach 2006-2011 informowałem i prosiłem o pomoc Prokuraturę, MRiRW, NIK. Dokumenty i zrelacjonowane fakty są w tych instytucjach. Nikt nie udzielił mi żadnej pomocy(...).


OŚWIADCZENIE Władysława Serafina

(...)
Zdecydowanie oświadczam, iż nie zawłaszczyłem ani jednej złotówki ze środków publicznych, nie spłacałem kredytów z dotacji państwowej, a informatorzy, p. Krzysztof Banasiak, p. Jan Kozak są członkowmi Prezydium KZRKIOR; p. Banasiak od 1999roku, p. Kozak od 2010 roku. Wszystkie sprawozdania finansowe, łącznie z sprawozdaniem za 2011rok są uchwalone jednogłośnie przez 100 osobowy Zarząd KZRKIOR.

6 listopada 2012 roku Zarząd KZRKIOR po wysłuchaniu sprawozdań finansowych, jak i zdarzeń związanych z tzw. „aferą taśmową" zatwierdził sprawozdanie finansowe i zalecił przeprowadzenie audytu za lata 1999-2012. Taki audyt z Związku trwa. Na tym Zarządzie w dniu 6.11.2012r. poddałem się weryfikacji w tajnym głosowaniu otrzymałem skwitowanie- zaufanie, 50 głosy za, 9 przeciw. Z pośród 15 członków prezydium skwitowania nie otrzymali. obaj informatorzy mediów. Pan Krzysztof Banasiak (14 za), Jan Kozak (16 za).

Statut KZRKIOR przewiduje, iż jedynym organem kontrolnym, który może prowodzić kontrolę finansów jest Główna Komisja Rewizyjna KZRKIOR, a prawa prowadzenia kontroli nie przysługuje indywidualnym członkom Zarządu. O wszyskich zdarzeniach i sposobie przepływu pieniędzy pomiedzy moim rachunkiem, a rachunkiem Związku wiedziały i była zgoda organów statutowych Związku. Potwierdzają to dokumenty będace w posiadaniu Związku.

O nieprawidłowościach z przekazywania dotacji dla KZRKIOR w latach 2006-2011 informowałem i prosiłem o pomoc Prokuraturę, MRiRW, NIK. Dokumenty i zrelacjonowane fakty są w tych instytucjach. Nikt nie udzielił mi żadnej pomocy.

Kwoty określone w publikacjach prasowych są wyrwane z kontekstu i były częściowym zwrotem pożyczki, która poparta jest umową i aktem notarialnym, udzieliłem ją Związkowi w celu wyrównania brakujących kwot nie wypłaconych, należnych Związkowi z dotacji budżetowej, jak i bieżacej obsługi Związku.

Wzywam zatem publicznie Prokurora Generalnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości o zbadanie dokumentów w posiadaniu których są te instytucjie, oraz wyjaśnienia tej sprawy i podania rzetelnych informacji do wiadomości opinii publicznej.

Sprawozdanie złożone przez KZRKiOR z dotacji za działalnośc w ponadnanarodowych organizacjach rolników w 2012r. zostało złożone do KRIR zgodnie z umową oraz wskazanym w niej terminie.(...) Władysław Serafin, Prezes KZRKIOR