Szef MSWiA podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim poinformował, że Narodowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest "wielkim strategicznym zadaniem". - Narodowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to wielki strategiczny plan ożywienia gospodarczego zwłaszcza w Polsce "B", często zapomnianej - powiedział Kamiński.

- Wierze, że będzie on doskonałym przykładem współpracy rządu z samorządem. Naszych przedstawicieli w terenie z burmistrzami, wójtami, prezydentami miast - mówił. - Wiążemy z nim ogromne nadzieje, to jest nasz plan strategiczny równomiernego rozwoju naszego kraju - dodał.

Wskazał, że jednym z elementów tego funduszu będzie wsparcie popegeerowskich wsi. - To jest ważny, symboliczny element, ale też i bardzo realny. Z inicjatywy kierownictwa MSWiA zgłosiliśmy panu premierowi i uzyskaliśmy jego aprobatę i akceptację - pomysł, aby w ramach tego funduszu wydzielić specjalny fundusz dla wsi popegeerowskich - podkreślił.

- Dla tych biednych miejscowości, które przez lata były zapomniane, które można powiedzieć, że zostały wykluczone infrastrukturalnie, gdzie jeszcze jest duża krzywda społeczna, gdzie przez lata rządzący nie zauważali tego problemu. Nie chcieli rozwiązywać tych problemów - tłumaczył.

Poinformował, że na ten cel zostało wyodrębnione w funduszu 250 milionów złotych. - Takich miejscowości, takich gmin jest kilkaset w Polsce. Są to z reguły bardzo biedne miejscowości, gdzie fundusze roczne, jakie lokalne społeczności mogą przeznaczyć na inwestycje są naprawdę skromne. Często brakuje na wkład własny, żeby ubiegać się o finansowanie na rzeczy ważne - mówił.

- To będą środki przeznaczone na rozbudowę infrastruktury, rewitalizację, budowę czy rozbudowę, modernizację kanalizacji, przepompowni, wodociągów, na przyłącza do sieci gazowych, na budowę infrastruktury społecznej, w której lokalna społeczność będzie się mogła integrować. Mówię tu o bibliotekach, świetlicach, remizach strażackich, obiektach sportowych - wyliczył.

- Naprawdę jest to wielkie przedsięwzięcie. Symboliczne bardzo ważne. To byli ci nasi obywatele państwa Polskiego, którzy w latach 90 ponieśli ogromne koszty transformacji, gdzie realny majątek tych pegeerów został sprywatyzowany. Nikt nie podał im ręki. Teraz my wyciągamy tę dłoń i symbolicznie chcemy spłacić dług państwa polskiego wobec tych obywateli, o których zapominano - dodał.