Celem projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa jest zapewnienie do końca 2012 r. dostępu do usług szerokopasmowych dla 90 proc. gospodarstw domowych w Województwie Małopolskim. Projekt będzie realizowany przez Województwo Małopolskie. Jego budżet, w przeważającej mierze oparty o środki funduszy europejskich (PO IŚ, MRPO), wyniesie 50 mln euro (z tego na dofinansowanie z EFRR przypada ok. 42,5 mln euro, a na wkład własny województwa - około 7,5 mln euro).

Inwestycja realizowana będzie etapowo. W 2007 r. będą prowadzone prace przygotowawcze (m.in. audyt obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej, studium wykonalności). Od roku 2008 r. rozpocznie się właściwa realizacja zadania.

Źródło: Wrota Małopolski