Miało być inaczej: uzgodnienia między związkami reprezentującymi polskich rolników w COPA COGECA przewidywały, że teraz wiceprzewodniczącym COPA zostanie senator Jerzy Chróścikowski. Umowa przewidywała, że chociaż dwuletnią kadencję wiceprezesa COPA można jeden raz powtórzyć, to polski przewodniczący zmienia się co dwa lata. Teraz fotel przypadał NSZZRI Solidarność.

Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, Wiktor Szmulewicz zaskoczył wszystkich decyzją kandydowania na fotel prezesa, co wyklucza senatorowi Chróścikowskiemu możliwość objęcia stanowiska wiceprzewodniczącego. Kandydatury Szmulewicza, prezesa KRIR, nie poparły NSZZ RI i Kółka Rolnicze. Przedstawiciele tych organizacji nie chcą jednak komentować kroku Szmulewicza.

Sekretariat KRIR potwierdza: „Pan Prezes Wiktor Szmulewicz zgłosił swoją kandydaturę na przewodniczącego Copa Cogeca. O tym, które kraje poparły kandydaturę odpowiemy po 18 września” – dodano, nie oceniając poparcia krajowego, na jakie może liczyć Szmulewicz.