PSL chciało, żeby Nalewajk był wiceszefem resortu sprawiedliwości, ale kandydatura ta była krytykowana przez Platformę - Nalewajk jest z wykształcenia weterynarzem i w PO mówiło się, że nie ma żadnego uzasadnienia, żeby to właśnie on został członkiem kierownictwa ministerstwa sprawiedliwości.

Nalewajk był już wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, ale podał się do dymisji w związku z zarzutami lustracyjnymi, z których później został oczyszczony. Wysoki rangą polityk PSL powiedział, że stanowisko wiceministra dla Nalewajka ma być formą jego rehabilitacji.

"To jest sygnał, że nie zapominamy, nie zabijamy ludzi pomówieniami, lecz gdy sprawa się wyjaśnia, następuje pełna rehabilitacja" - powiedział polityk Stronnictwa. W resorcie sprawiedliwości Nalewajk miał wypełnić wakat po poprzednim wiceministrze z rekomendacji PSL, odpowiedzialnym za więziennictwo Marianie Cichoszu. Jednak na to miejsce powołany został sen. Krzysztof Kwiatkowski, kandydat PO.

PSL zapowiada, że resortu sprawiedliwości "nie odpuści" z uwagi na to, że - jak powiedział polityk z kierownictwa Stronnictwa - "w umowie koalicyjnej mamy zapisane, że w kierownictwie każdego resortu ma być nasz przedstawiciel". Rozmówca zapewnia jednocześnie, że PSL ma "długą ławkę kandydatów" na stanowisko wiceministra sprawiedliwości.

W styczniu 2008 r. Nalewajk podał się do dymisji z funkcji wiceministra SWiA. Oficjalnie była ona motywowana "względami osobistymi". Jednak politycy PSL otwarcie mówią, że powodem był "przeciek z IPN", w którym zarzucono mu współpracę ze służbami specjalnymi PRL. Nalewajk złożył wniosek o autolustrację i w grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że złożył on prawdziwe oświadczenie lustracyjne o tym, że nie był tajnym współpracownikiem.

Nalewajk jest związany z PSL. Ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższy Kurs Obronny na Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. W latach 80. pracował na stanowisku inspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Pułtusku. W latach 1990-1998 piastował funkcję zastępcy burmistrza Pułtuska. A od 1 stycznia 1999 r. - funkcję starosty pułtuskiego. Był prezesem zarządu Związku Powiatów Polskich. Jest członkiem ZG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i wiceprezesem Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pułtusku.

Źródło: PAP