Według danych resortu w dniach 28 kwietnia - 4 maja za pszenicę konsumpcyjną w skupie płacono 928 zł/t, tj. o 1,5 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o 2 proc. mniej niż przed miesiącem. W porównaniu do cen notowanych przed rokiem pszenica nadal była droższa - o blisko 45 proc.

Na przełomie kwietnia i maja br. cena skupu żyta konsumpcyjnego wynosiła 758 zł/t, wobec 757 zł/t w poprzednim tygodniu oraz 756 zł/t przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o prawie 41 proc. wyższa niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 798 zł/t, tj. o 5,7 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu i o prawie 5 proc. niższym niż miesiąc wcześniej. Ziarno to było jednak o ponad 43 proc. droższe niż przed rokiem.

W krajowym skupie utrzymuje się wzrostowa tendencja cen trzody chlewnej. Według danych w dniach 28 kwietnia - 4 maja za żywiec wieprzowy średnio płacono 3,72 zł/kg, tj. o 0,4 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, o ok. 3 proc. więcej niż przed miesiącem i o prawie 14 proc. więcej niż rok wcześniej.

Od III dekady marca br. na stabilnym poziomie - ok. 4,20 zł/kg - utrzymuje się średnia cena żywca wołowego. W analizowanym tygodniu była ona także niewiele (o 0,6 proc.) niższa niż przed rokiem.

Na przełomie kwietnia i maja br. kurczęta typu brojler skupowano po 3,23 zł/kg, a indyki po 4,49 zł/kg, tj. po cenie o ponad 2 proc. wyższej niż w poprzednim tygodniu. Cena kurcząt była zbliżona do notowanej przed miesiącem, ale o 10 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Za indyki płacono o 6 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 3 proc. mniej niż przed rokiem.

Nadal obniżają się natomiast ceny odtłuszczonego mleka w proszku. W dniach 28.04-04.05 za produkt ten średnio w kraju płacono 7,47 zł/kg (bez VAT), tj. o 1,7 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do cen notowanych przed miesiącem i przed rokiem OMP było tańsze odpowiednio o 4,5 proc. i o ponad 26 proc.

Źródło: PAP