Według danych ministerstwa, w dniach 16-22.06 za pszenicę konsumpcyjną średnio w kraju płacono 813ázł/t, tj. o prawie 1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o prawie 7 proc. mniej niż przed miesiącem. Jednak w porównaniu do cen sprzed roku zboże to było droższe o 36 proc.

W analizowanym tygodniu za tonę żyta konsumpcyjnego dostawcy otrzymywali przeciętnie 734 zł, tj. o 5,1 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o prawie 3 proc. więcej niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była także o 29 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie 2007 r.

Cena jęczmienia paszowego wzrosła w ciągu tygodnia o 3,4 proc. i w dniach 16-22.06.br. ukształtowała się na poziomie 718ázł/t. Ziarno to było o prawie 3 proc. tańsze niż przed miesiącem, ale o 29 proc. droższe niż przed rokiem.

"Obniżają się ceny zbóż na krajowych giełdach. Jednak zakłady przetwórcze ograniczają zakupy lub poszukują tańszego zboża z importu" - napisano w analizie.

Według danych ministerstwa, ceny skupu żywca wieprzowego obniżyły się średnio w kraju do 4,36ázł/kg z 4,41 zł/kg w poprzednim tygodniu. W analizowanym okresie poziom cen był o 1,6 proc. wyższy niż przed miesiącem iáo ok. 17 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Średnia cena żywca wołowego wáciągu tygodnia wzrosła oá0,2 proc. i wyniosła 4,32 zł/kg. Jednocześnie był to poziom cen o ponad 2 proc. wyższy niż przed miesiącem i o ok. 7 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Względnie stabilne są ceny skupu kurcząt typu brojler. W analizowanym okresie średnio w kraju płacono za nie 3,27 zł/kg, tj. o ok. 1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, przed miesiącem i przed rokiem.

Za indyki dostawcy otrzymywali w tym czasie 4,48 zł/kg wobec 4,61 zł/kg tydzień wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca i roku ceny tego gatunku żywca były o ponad 1 proc. niższe.

Dalszy wzrost cen (o 1,5 proc.) odnotowano na rynku odtłuszczonego mleka w proszku, za które w dniach 16-22.06 producenci otrzymywali średnio 7,53 zł/kg. Aktualny poziom cen jest jednocześnie o ponad 4 proc. wyższy niż miesiąc wcześniej, ale o ponad 40 proc. niższy niż w porównywalnym tygodniu 2007 roku.

Źródło: PAP