Jego zdaniem obniżenie ceny przyczyni się do zwiększenia sprzedaży drewna i poprawi sytuację ekonomiczną zakładów zajmujących się przetwórstwem tego surowca. Chodzi głównie o firmy, które były nastawione na eksport produktów.

Tomasz Wójcik z LP wyjaśnił, że w ostatnim okresie firmy zajmujące się przemysłem drzewnym mają kłopoty ze zbytem, ponieważ jest bardzo niekorzystny kurs złotego do dolara.

W ocenie Pigana, LP największe problemy będą miały ze zbytem drewna pochodzącego z drzew liściastych.

Decyzje o skali obniżki, a także o gatunkach drewna, które będą sprzedawane taniej, podejmą dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

Pigan poinformował, że LP opracowują zasady handlu drewnem w 2009 roku. Projekt będzie gotowy we wrześniu br., ale - jak zapewnił - wcześniej trafi do konsultacji.

Lasy Państwowe dostarczą w tym roku 32 mln metrów sześciennych drewna.

Źródło: PAP