- Przystąpiliśmy do konkursu i wygraliśmy. Dzięki tej dotacji będziemy promować lokalne produkty i dbać o zwierzęta wystawiane na sprzedaż - powiedziała burmistrz Justyna Urbaniak.

W Stawiszynie na targowisku powstaną nowa infrastruktura i dwa budynki.

- Jeden zostanie przeznaczony na cele promocyjne lokalnych produktów, a drugi na obsługę weterynaryjną. Zostanie wybudowana też wiata do sprzedaży zwierząt" - wyjaśniła burmistrz.

W budżecie Stawiszyna z 2016 roku na opracowanie projektu przebudowy placu zabezpieczono ponad 32 tysiące złotych. Środki pochodziły z tzw. funduszu sołeckiego.

- Bezpośrednia sprzedaż artykułów rolno-spożywczych to coraz bardziej liczące się dodatkowe źródło dochodu dla wielu gospodarstw. Jednak, żeby efektywnie handlować, rolnicy muszą mieć do tego odpowiednie miejsca - powiedział wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

O dofinansowanie mogły ubiegać się gminy i powiaty z Wielkopolski. W 2017 roku w konkursie wzięło udział 19 samorządów, pomiędzy którymi podzielono łącznie 11,5 miliona złotych.

Refundowane są takie działania, jak budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów targowych, zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji inwestycji.

- Warunkiem otrzymania pomocy było realizowanie inwestycji w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tysięcy mieszkańców. Wysokość refundacji nie mogła przekroczyć miliona złotych i nie mogła stanowić więcej, niż 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji - wyjaśnił wicemarszałek.