Oferty takie, poza Tarnowem, złożyli także: Core Minerals Private Limited, Kopalnia Granitu Kamienna Góra i Kopalnie Dolomitu, czyli wszystkie spółki, które wcześniej były dopuszczone do ograniczonego badania spółki.

MSP planuje sprzedaż 4.675.000 akcji spółki, stanowiących 85 proc. jej kapitału zakładowego. Podstawowym przedmiotem działalności KIZCHS Siarkopol jest wydobycie i przerób siarki.