Zaangażowanie w budowę morskiej energetyki wiatrowej to jeden z elementów realizowanej przez Tauron strategii tzw. zielonego zwrotu.

We wtorek Tauron poinformował o zawarciu - po kilkumiesięcznych negocjacjach - porozumienia o współpracy z firmą OW Offshore, należącą po połowie do portugalskiego koncernu energetycznego EDP Renovaveis oraz francuskiej firmy ENGIE. Obie firmy mają doświadczenie we wznoszeniu farm wiatrowych na morzach. Umowa ma prowadzić do budowy takich farm na Bałtyku.

"W ramach umowy Tauron zakłada, że obejmie 50 proc. udziałów w spółkach OW, które w swoim portfolio posiadają projekty farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. OW z kolei będzie dążyć do objęcia połowy udziałów w spółkach Taurona, które posiadają projekty farma wiatrowych na Bałtyku. Projekty są obecnie na etapie złożonych wniosków o pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp" - podał Tauron we wtorkowym komunikacie.

Intencją stron jest sprzedaż udziałów w spółkach celowych i podpisanie umowy inwestycyjnej w ciągu sześciu miesięcy. Tauron i OW zobowiązały się do działania na zasadach wyłączności w zakresie projektów objętych współpracą w czasie obowiązywania dwuletniej umowy.

"Współpraca wyłączna stron może zostać rozszerzona o dodatkowe obszary pod warunkiem zawarcia umowy sprzedaży udziałów i umowy inwestycyjnej" - podał Tauron.

Jak powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Taurona Wojciech Ignacok, ze względu na wietrzność i głębokość Bałtyk jest uważany za jeden z najbardziej perspektywicznych akwenów dla rozwoju energetyki morskiej w Europie.

W ramach ogłoszonej wiosną ub. roku polityki "zielonego zwrotu" do 2025 r. Tauron zamierza m.in. zainwestować w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażować w budowę morskich farm wiatrowych.

We wrześniu 2019 r. Grupa kupiła pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW oraz nabyła prawa do projektu zespołu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MW. Niedawno Tauron kupił także projekt farmy o docelowej mocy 30 MW, która do sierpnia 2022 r. powstanie w gminach Wolbórz i Moszczenica w powiecie piotrkowskim (Łódzkie).

Obecnie Tauron dysponuje dziewięcioma farmami, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW. Do 2025 r. Grupa chce mieć ponad tysiąc megawatów mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie.

Wraz ze zwiększaniem mocy w wietrze Tauron realizuje projekty budowy farm fotowoltaicznych. W grudniu na terenie dawnej elektrowni węglowej w Jaworznie zakończyła się budowa farmy fotowoltaicznej w ramach programu Tauron PV, zakładającego uruchomienie takich farm na terenach poprzemysłowych należących do Grupy, o łącznej mocy około 150 MW.

Przed kilkoma miesiącami Tauron podpisał porozumienie, zgodnie z którym każdy z kolejnych projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii będzie mógł liczyć na co najmniej 50 mln zł dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju. Natomiast w grudniu ub. roku Grupa podpisała umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych m.in. z energetyką odnawialną. Wartość udzielonego na pięć lat kredytu to 750 mln zł. Sfinansowaniu transformacji Taurona służy też planowana emisja obligacji.

W trzech kwartałach tego roku Grupa Tauron zwiększyła produkcję energii ze źródeł odnawialnych o ponad 40 proc.

Przedstawiona przez Komisję Europejską strategia dla offshore zakłada budowę morskich farm wiatrowych o mocy 60 GW do 2030 r. i 300 GW do 2050 r. Wcześniej szacowano, że w Polsce moc morskich farm wiatrowych do 2030 r. może sięgnąć ok. 8 GW, z potencjałem zwiększenia do ponad 10 GW w kolejnych latach.