Podczas 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, organizowanego przez Grupę PTWP, wydawcę m.in. "Farmera", odbędzie się ponad 150 sesji z udziałem przeszło 900 prelegentów.

Zakres tematyczny obejmuje kilkanaście głównych nurtów, co daje ponad sto debat, sesji, spotkań i innych wydarzeń. Agenda obejmuje całość kluczowych problemów gospodarczych i społecznych Europy w ich globalnym kontekście.

Tematyka rolno-spożywcza i handlowa

Dziennikarze portalspozywczy.pl poprowadzą pięć debat związanych z rynkiem rolno-spożywczym:

15 maja 2018 r.; 13.30-15.00 - Trzecia dekada budowy polskiego biznesu spożywczego – sukcesy i wyzwania

·       Sukcesja i zmiana pokoleniowa a nowe strategie firm spożywczych w Polsce 
·       Przyspieszenie działań konsolidacyjnych w oczekiwaniu na boom na rynku fuzji i przejęć 
·       Nowoczesny i technologicznie zaawansowany przemysł spożywczy gotowy na kolejne wyzwania 
·       Sytuacja na rynku pracy wyzwaniem dla przemysłu spożywczego w Polsce

15 maja 2018 r.; 15.30-17.00 - Nowe trendy i nowi konsumenci na rynku spożywczym

·       Silny i nowoczesny przemysł spożywczy w relacjach z coraz bardziej wymagającym konsumentem 
·       Nowe pokolenie konsumentów kreuje ofertę firm spożywczych 
·       Jak odnaleźć się pośród licznych trendów oraz mód żywnościowych i kulinarnych? 
·       Start-upy spożywcze i handlowe napędzają rozwój branży FMCG i popularyzują niszowe kategorie

16 maja 2018 r.; 9.30-11.00 - Perspektywy branży rolno-spożywczej na rynkach zagranicznych

·       Sukces polskiej żywności na arenie międzynarodowej 
·       Czy uda się utrzymać swobodną wymianę dóbr i usług w UE? Polski eksport żywności pod presją nasilającego się protekcjonizmu 
·       Kolejne umowy UE o wolnym handlu. Japonia, Chiny, Korea dołączą do Kanady? Potencjalne skutki dla polskiej produkcji rolno-spożywczej 
·       Firmy spożywcze na dalekich rynkach. Perspektywy eksportu do Afryki, Azji, Ameryki Południowej 
·       Konkurujmy – nie tylko ceną. Przewagi polskiej żywności. Jak budować silne marki polskiej żywności?

16 maja 2018 r.; 11.30-13.00 - Strategie kreowania silnych marek spożywczych

·       Przemysł spożywczy w Polsce: nowoczesna produkcja, „zaległości” w marketingu? 
·       Mocna marka w konkurencji i dystrybucji 
·       Tworzenie nowych potrzeb konsumentów – zbuduj nową kategorię, będziesz jej liderem 
·       Jak skutecznie konkurować z coraz mocniej rozpoznawalnymi markami własnymi? 
·       Legenda zamiast marki, fani zamiast klientów. Jak się to robi? 
·       Serwisy kulinarne, blogosfera, social media – nowe kanały komunikacji z konsumentem

16 maja 2018 r.; 13.30-15.00 - Doświadczenia w zarządzaniu sektorem rolno-spożywczym

·        Polityka rolna państw zachodnich. Rolnictwo w strukturach rozwiniętych gospodarek  
·        Kontraktowanie, ryzyko i wolny rynek. Gdzie są granice regulacji? Jak stabilizować popyt i podaż? 
·        Oczekiwania przemysłu spożywczego (duże partie surowca, stabilność dostaw) a struktura polskiego rolnictwa 
·        Słabi i silni. Rynek i monopole. Standardy relacji dostawca-pośrednik-przetwórca  
·        Uwarunkowania współpracy w poszczególnych sektorach rynku (mleko, mięso, zboża) 
·        Rola stowarzyszeń branżowych i grup producenckich w Polsce i na Zachodzie 
·        Promocja, dopłaty oraz inne dostępne i pożądane narzędzia wsparcia sektora rolno-spożywczego ze strony administracji.

16 maja 2018 r.; 11.30-13.00 - Rewolucja w handlu

·       Nowe zasady, zjawiska w sprzedaży: wymiana, współdzielenie, subskrypcja 
·       Sharing economy: samochody, mieszkania, ubrania. Co dalej? 
·       Budowanie doświadczenia klienta: łatwiej, taniej, ekscytująco 
·       Nowi konsumenci szukają nowych rozwiązań 
·       Innowacyjne technologie i modele płatności propozycją dla klienta i wsparciem dla handlowców 
·       Być jak Amazon i Uber. Giganci wyznaczają nowe sposoby myślenia o biznesie

16 maja 2018 r.; 9.30-11.00 - Zarządzanie informacją… dźwignią handlu

·       Nowe modele handlu oparte na przetwarzaniu danych: digital, omnichannel, e-commerce 
·       Big data. Nowy poziom konkurowania dzięki analizie danych i znajomości profili klientów 
·       Suma doświadczeń i emocji klienta. Customer Experience – jak zarządzać tymi zasobami? 
·       Personalizowanie oferty z zastosowaniem nowych technologii 
·       Future retail: cyfryzacja i automatyzacja w służbie handlu 
·       Analityka w procesie rozpoznawania trendów konsumenckich

Udział w debatach o tematyce rolno-spożywczej i handlowej potwierdzili już: Krzysztof Pawiński (Maspex), Marek Moczulski (Bakallandu), Adam Mokrysz (Mokate), Andrzej Gantner (PFPŻ), Edward Bajko (Spomlek), Maciej Herman (Lotte Wedel), Robert Noceń (Carrefour), Julian Pawlak (KUPS), Katarzyna Kazior (Frisco.pl), Marcin Kardas (EIT Food CLC North-East), Zenon Daniłowski (Makarony Polskie), poseł Mirosław Maliszewski, Elżbieta Kopytko-Wojciechowska (ING), Anna Olewnik-Mikołajewska, Witold Boguta (KZGPOiW), Tomasz Kaczyński (Domański Zakrzewski Palinka), Sebastian Król (Enterprise Investors), Olgierd Cygan (Deloitte Digital CE), Andrzej Gliński (Bank Millennium), Jacek Kujawa (LPP), Marek Gładki (EPP), Bożena Nawara-Borek (Carrefour), Zbigniew Płuciennik (Szopi.pl), Rafał Zych (ING Innovation Lab).

Więcej o EEC tutaj. rejetsracja na wszystkie wydarzania w ramach kongresu do 9 maja 2018 r.