Trzeba pamiętać, że w najbliższych latach polską wieś czekają wielkie zmiany. Obejmą one wszystkie podstawowe dziedziny funkcjonowania obszarów wiejskich. W Sejmie i Senacie mamy kandydatów, którzy w sposób szczególny zatroszczą się o sprawy polskiej wsi. Premier Jarosław Kaczyński wiele razy podkreślał, że „Polska wieś nie sprowadza się tylko do jednego ministerstwa – Ministerstwa Rolnictwa. Otóż sprawy wsi to są sprawy całego państwa, całego narodu”.  Dlatego nasi posłowie będą w sposób szczególny troszczyć się o polską rację stanu, o polską wieś - czytamy.

Wymieniono posłów i senatorów, dla których priorytetem jest działanie na rzecz restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, i którzy będą chcieli przywrócić rolnikom godnego miejsca w rozwoju gospodarczym Polski. Są to: Jan Krzysztof Ardanowski, Jarosław Żaczek, Krzysztof Jurgiel, Jacek Bogucki, Zbigniew Kuźmiuk, Henryk Kowalczyk, Jerzy Chróścikowski, Przemysław Błaszczyk, Bogdan Pęk, Grzegorz Wojciechowski, Henryk Górski, Kazimierz Jaworski.