Rolnicy z Teksasu przebywali w Polsce sześć tygodni, pomagając polskim rolnikom w gospodarstwach, zbierając informacje na temat polityki rolnej Unii Europejskiej i polskiego rolnictwa. Na początku Programu uczestniczyli w czterodniowym szkoleniu wprowadzającym. Spotkali się wtedy z ministrem rolnictwa Stanisławem Kalembą, doradcą prezydent RP prof. Tomaszem Boreckim, posłem Krzysztofem Ardanowskim, z Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastępcą prezesa Agencji Rynku Rolnego, Lucjanem Zwolakiem. Odwiedzili Ambasadę Amerykańską w Warszawie i rozmawiali z pracownikami Biura Rolnego na temat współpracy polsko - amerykańskiej w sektorze rolnym. Mieli też możliwość zapoznać się z działalnością Warszawskiego Rolno - Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach prezentowanego przez zastępcę prezesa Karola Dobrowolskiego oraz firm Bayer CropScience i New Holland w Polsce i ich ofertach dla producentów rolnych.

Dla młodych Amerykanów pobyt w Europie i w Polsce był nowym doświadczeniem. Zwiedzali targi rolnicze, wystawy zwierząt hodowlanych i maszyn rolniczych. Byli gośćmi szkół, uczestniczyli w Dniach Otwartych Drzwi Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Poznali specyfikę naszego rolnictwa, ale też kulturę, historię i zabytki naszego kraju.

Uczestniczyli w codziennych zajęciach rodziny goszczącej, razem z nimi pracowali i odpoczywali. Zadaniem Programu było nie tylko dostarczenie wiedzy i nowych doświadczeń na temat rolnictwa, ale również stworzenie warunków do budowania dobrych relacji pomiędzy dwoma narodami, nawiązywanie trwałych kontaktów i przyjaźni. Nieprzewidzianą, ale również miłą dla organizatorów niespodzianką było to, że młodzi Amerykanie chętnie uczyli się języka polskiego i zrobili całkiem dobre postępy. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych chciałby kontynuować program wymiany w następnych latach widząc w tym wiele korzyści dla naszych rolników, a zwłaszcza młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w gospodarstwach rolnych.